vrijdag 5 oktober 2007

Technorati

Ik neem mijn web-identiteit eens nauw onder de loupe en wil er voor zorgen dat deze consistent is en naar elkaar doorverwijst. Een onderdeel van die strategie is het lidmaatschap van technorati - het maatgevende forum waar blogs worden geregistreerd.
Technorati Profile

Verder heb ik op LinkedIn mijn profiel zo volledig weergegeven. Ik vind het veel belangrijker om op een site volledig vindbaar te zijn dan op talloze anderen (Ecademy, Xing (OpenBC) e.d. fracties te vermelden.

Daarnaast heb ik er voor gekozen om mij uitsluitend op het nederlandse marktgebied en de Nederlandse taal te richten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten