maandag 29 november 2010

Samenwerking SOD en Master Networker Instituut bekrachtigd.


Op woensdag 24 november werd in Woerden de overeenkomst tot samenwerking ondertekend door Casper Molmans, directeur van SOD opleidingen in Woerden en Robert Reinink, directeur The Master Networker Institute B.V.

De samenwerking houdt in dat The Master Networker Institute kennispartner is geworden en haar kennis over netwerken en netwerkvaardigheden gaat inbrengen in bestaande en nieuw te ontwikkelen lesmateriaal voor het SOD.

De Stichting SOD-Opleidingen, opgezet vanuit de vereniging SOD, stelt zich statutair ten doel “de bevordering van praktische en doeltreffende verzorging van de documentaire informatievoorziening”.

Deze doelstelling vormt de basis van de missie en de visie van de SOD:
Het aanbieden van hoogwaardige opleidingen en kennis op het gebied van informatiemanagement, zodat deelnemers de informatiehuishouding van hun organisaties optimaal kunnen organiseren.

Visie

De SOD-HMDI streeft ernaar om het kenniscentrum voor het werkveld van de documentaire informatievoorziening te zijn en ook als zodanig te worden erkend.

De SOD-I en HMDI zijn door het ministerie erkende gecertificeerde opleidingen (respectievelijk mbo en hbo-ba). De SOD-II-opleiding vormt de eerste twee jaar van de HMDI-opleiding en is een door het werkveld gewaardeerde en erkende opleiding. De wettelijke erkenning houdt in dat de overheid (het Ministerie van Onderwijs) eisen stelt en de opleidingen hier ook op toetst. Dit heeft een positief effect op de kwaliteitsborging en de ontwikkeling van de SOD-HMDI-opleidingen.

Niet alleen de overheid stelt eisen aan de SOD-HMDI, ook het werkveld vraagt om een up-to-date- opleiding waarin de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied van de documentaire informatievoorziening zijn opgenomen.

Met deze samenwerking gaat The Master Networker Institute steeds meer de weg op van opleider met betrekking tot persoonlijk en zakelijk netwerken. Online zowel als offline.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten